Zakład Mechaniki Pojazdowej

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę. Zapraszamy!
Zakład Mechaniki Pojazdowej
Naprawa samochdów
ul. Olsztyńska 14, 71-042 Szczecin

Denis Haliński
tel. +48 504 614 760
mail: krdhalinski@wp.pl